• فرامرز نجفی

    عضو
    21 آذر 1399 در 8:38 بعد از ظهر

    با سلام

    با توجه به مطالب عنوان شده بیمه های مسئولیت نیز به جهت اینکه خسارت وارد شده قابل برآورد و اندازه گیری می باشد جزء دسته بیمه های خسارتی می باشند.