• محمد نیک مرام

    عضو
    19 آذر 1399 در 8:27 قبل از ظهر

    با سلام و احترام

    مفهوم این کلمات در قالب SRCC (نا آرامی های در داخل مرزهای یک کشور شامل انواع آن مطابق تعریف)، و یا در قالب جنگ و مبحث منازعات دولت ها یا مقامات حکومتی ایالت یا منطقه کاملا مجزا خواهد بود. علاوه بر این، نظر به اینکه واژگان زبان فارسی الزاما مفهوم دقیق متن را ارائه نمی دهند و نیاز هست که از جملات برای انتقال مفهوم استفاده گردد لذا پیشنهاد می شود به منظور ارزیابی دقیق تر، کلمه انگلیسی مورد نظر یا متن انگلیسی برگرفته که حاوی این کلمه هست در اختیار قرار گیرد.

    با احترام مجدد