• Unknown Member

    کاربر حذف شده
    19 آذر 1399 در 6:27 قبل از ظهر

    @farhadazimi درود استاد

    ممنون خیلی توضیح عالی بود

    به نظر شما باتوجه به اینکه سایر واژه ها همزمان با این واژه تو شرایط آورده شده فرض مثال شورش وبلوا وآشوب وبی نظمی که معمولا میتونه مفاهیم داخلی باشه ویه جورایی این غارت و ناامنی را در برمیگیره قانون گذار در متون بیمه بازم لازم بوده منظورش از تهاجم را داخلی دونسته باشه؟ چون خوب وقتی میان معمولا درهنگام بروز اختلاف تفسیر میکنند به این توجه میکنند که این واژه همزمان با چه واژه دیگری در نزدیکش به کار رفته باشه؟