• راشد Rashed Underwriter

    عضو
    16 آذر 1399 در 7:38 بعد از ظهر

    برای ارجاع دقیق تر میتونم به قطعنامه ۳۳۱۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تعریف تجاوز اشاره کنم که به وضوح به تهاجم اشاره شده وماده یک قطعنامه آن را در خصوص دولتها ذکر کرده است