• فرهاد عظیمی

  عضو
  16 آذر 1399 در 5:09 بعد از ظهر

  من فکر می کنم قبل از هر چیز باید ببینیم معنای این واژه در فرهنگ لغت های معتبر چیست.بعد معنای تخصصی اونها در وردینگ های داخلی و خارجی.

  تهاجم:

  فرهنگ لغت دهخدا:

  تهاجم . [ ت َ ج ُ ] (ع مص ) حمله کردن یکی بر دیگری . (از اقرب الموارد). به یکدیگر هجوم کردن . مقابل تدافع.

  فرهنگ فارسی معین:

  (تَ جُ) [ ع . ] (مص ل .) هجوم بردن ، حمله کردن .


  هجوم:

  فرهنگ لغت دهخدا:

  هجوم . [ هَُ ] (ع مص ) بناگاه آمدن بر چیزی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
  – هجوم آوردن ؛ حمله کردن . روی آوردن برای غلبه بر دشمن . (یادداشت به خط مؤلف ) :
  – هجوم بردن ؛ هجوم آوردن . (یادداشت به خط مؤلف ).
  – هجوم کردن ؛ هجوم آوردن . حمله کردن . رجوع به هجم شود.
  درآمدن هر کسی بی دستوری . (منتهی الارب ). دخول بی اذن . (اقرب الموارد). || به شتاب درآمدن .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || شکسته و ویران شدن خانه . (منتهی الارب ). || در مغاک فروشدن چشم کسی .

  فرهنگ فارسی معین

  (هُ) [ ع . ] (اِمص .) حمله ، یورش