• مدیریت شاب

    مدیریت
    15 آذر 1399 در 3:41 بعد از ظهر

    اعضای محترم شاب!

    به نظر شما برای آغاز خدمات غیرحضوری در صنعت بیمه، چه کارهای دیگری بجز آنچه توسط جناب اقای محمد صالحی @m.salehi در این گفتمان مطرح شده، می توان انجام داد؟