خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن اصول بیمه فرانشیز ایرانی تعهدات بیمه گران را در پرداخت خسارت افزایش می دهد یا کاهش؟ پاسخ به: فرانشیز ایرانی تعهدات بیمه گران را در پرداخت خسارت افزایش می دهد یا کاهش؟

 • فرهاد عظیمی

  عضو
  12 آذر 1399 در 9:48 بعد از ظهر

  به نظر من

  خسارت A :

  الف: خسارت قابل پرداخت صفر ریال.

  ب: خسارت قابل پرداخت مبهم است ولی احتمالاً صفر

  ج: خسارت قابل پرداخت صفر

  خسارت B :

  الف: خسارت قابل پرداخت پانصد میلیون ریال.

  ب: خسارت قابل پرداخت مبهم است ولی احتمالاً پانصد میلیون

  ج: خسارت قابل پرداخت پانصد میلیون ریال.

  خسارت C :

  الف: خسارت قابل پرداخت سیزده میلیارد ریال.

  ب: خسارت قابل پرداخت مبهم است ولی احتمالاً سیزده میلیارد ریال

  ج: خسارت قابل پرداخت سیزده میلیارد ریال