• محمد صالحی

    عضو
    10 آذر 1399 در 8:12 قبل از ظهر

    ضمن تشکر از مطلب بسیار جالب شما ،قصد ندارم بحث رو به سمت دیگری هدایت کنم اما متاسفانه با این موضوع فاصله زیادی داریم ،ما در حال حاظر به نوع اندر خم یک کوچه ایم ،به بنده طی تجربه سالیان کاری که کمی بیشتر از یک دهه میباشد ثابت شده وبارها مشاهده نموده ام نیرویی در یک سازمان تحت آموزش قرار گرفته پرورش می یابد ، آزمون و خطا انجام داده که در اصل تمام این موارد به نوعی جزء هزینه های سر بار شرکت ها محسوب میشود اما در نهایت طی یک فراینده ساده و بدون هیچ مقاومتی نیروی کاری که تبدیل به نیروی قدرتمند در آن حوزه شده است از شرکت جدا میشود ،که معمولا بر اثر بی توجهی سازمان به نیروی انسانی خود میباشد . عملا چه کسی در این میان زیان دیده ؟ از نظر بنده ابتدا باید در این حوزه تحول ایجاد گردد .