• محمد صالحی

    عضو
    9 آذر 1399 در 5:32 بعد از ظهر

    ضمن تشکر از شما ، از نظر بنده در بازار رقابتی فعلی در صنعت بیمه که عموما نا سالم هستند ،شرکت پیشرو ،شرکتی خواهد بود که یک پوست اندازی اساسی و چابک در این حوزه داشته باشد،شرکت پیشرو شرکتی است که قطعا پیروز این رقابت خواهد بود ،نظر شما را به روش های نفوذ در بازار شرکت اسنپ جلب مینمایم ، شرکتی که در کمتر از 2 سال از حضور خود در حوزه حمل و نقل رقیب های اصلی خود که میتوان آژانس ها و تاکسی ها را نام برد عقب رانده و یکه تاز این حوزه شده است