• فرهاد عظیمی

    عضو
    8 آذر 1399 در 5:03 بعد از ظهر

    سلام. با فرض اینکه عدم اعلام داشتن یدک از سوی بیمه گذار باشه و غیر عمد باشه (اثبات عمد بودن بر عهده بیمه گر است) خسارت مشمول اعمال قاعده نسبی میشه. مثل خیلی از مواردی که در عمده بیمه نامه ها بابت عدم اظهارات درست و واقعی بیمه گذار کسورات می زنیم. ماده سیزده قانون بیمه میگه:

    ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.
    درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.