• فرهاد عظیمی

  عضو
  8 آذر 1399 در 4:59 بعد از ظهر

  سلام. منم با آقای خداپناهی @Amirpanahi موافقم. با توجه به بند ث ماده یک قانون ثالث، چیزی که به وسیله نقلیه یدک میشه از نظر قانونی جزئی از اون وسیله نقلیه است. پس:

  1- خسارت وارده به دیگران ناشی از اون یدک، خسارت وارد ناشی از یدک کش حساب میشه و باید از محل بیمه ثالث یدک کش جبران بشه.

  2- خسارت وارد به اون یدک، خسارت وارد به یدک کش حساب میشه و از محل بیمه نامه ثالث یدک کش قابل جبران نیست.

  3- شرایط عمومی بیمه بدنه اجازه میده که خسارت وارد یه یدک از محل بیمه نامه بدنه یدک جبران بشه و با توجه به مقصر بودن یدک کش بهش مراجعه میشه برای بازیافت و اگر یدک کش بیمه نامه مسئولیت داشته باشه از اون جبران میشه.