• حسین عباسچیان

    عضو
    5 تیر 1403 در 9:35 بعد از ظهر

    سلام

    خسارت خودرو نامتعارف براساس خودرو متناظر محاسبه می شود زیاندیده بعدی چون متعارف می باشد برابر روش جاری ارزیابی در زمان پرداخت تناسب گیری و پرداخت می گردد . نامتعارف اگر بیمه بدنه داشته ابتدائ ارزیابی کامل انجام در زمان پرداخت مانده ثالث ( سقف تعهد مالی مقصر ۳۰ میلیون تومان بوده )جداگانه محاسبه الباقی پس از کسر دریافتی از ثالث مقصر کسر و برابر ضوابط بیمه نامه بدنه محاسبه و پرداخت می گردد در رابطه با ریکاوری اگر بیش از تعهد مالی باشد براساس خودرو متعارف قابل ریکاوری هست نه خودرو متعارف افت هم بر همین منوال هست علیهذا با عنایت اطلاع مردم از افت بنظر حداقل تعهد مالی باید ۱۲۰ میلیون باشد