• کتایون هدایت پور

  عضو
  10 اردیبهشت 1403 در 9:03 بعد از ظهر

  سلام بر اعضای محترم شاب

  مدیر کل محترم حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ یکی از شرکت‌های بیمه درباره واژه تهاجم پاسخ زیر را ارسال نموده است:

  موضوع اعلام نظر در مورد معنای واژه «تهاجم مندرج در بند ۱ ماده (۶) آیین نامه شماره ۵۳ مصوب شورای عالی بیمه

  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره

  در مورد معنای واژه تهاجم مندرج در بند ۱ ماده (۶) آیین نامه شماره ۵۳ مصوب شورای عالی بیمه

  و ارتباط آن با پرونده مطروحه از سوی شرکت بیمه …………. مراتب ذیل را اعلام می نماید:

  واژه «تهاجم» در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی، معادل واژه انگلیسی Invasion ” از مصادیق استثناء جنگ (War Exclusion) است

  که به دلیل فاجعه آمیز بودن آن جزء استثنائات پوشش بیمه در عموم قراردادهای بیمه وارد می شود.

  بطور کلی در پوششهای مربوط به بیمه مطابق با رویه و موازین بیمه ای کلیه کشورها، برخی از خسارات به عنوان خسارات غیر قابل جبران از پوشش بیمه ای مستثنی میشود. دلیل برخی از این استثنائات فاجعه آمیز بودن خسارات است. در صورتی که شرکت بیمه ای چنین خساراتی را پوشش دهد توان جبران آن را نخواهد داشت. در حوزه بیمه اموال نیز استثنائات گوناگونی وجود دارد که بطور عمومی در قراردادهای بیمه وارد می شوند و یک گروه از

  .

  آنها مرتبط با فجایع با عاملیت انسان (Man-made disasters است. این بخش شامل استثنائاتی مانند موارد ذیل است: جنگ (War) ، اعتصاب (Strike) قيام ويلوا )Violent uprisings) ، شورش و سرکشی (Rebellion) مخاصمات و درگیریهای مسلحانه (Ammed hostities) تروریسم (Terrorism) فتنه و طغیان (Insurrection)، تهاجم (Invasion جنگ داخلی (Civil war خطرات تشعشعات وانفجارات هسته

  .(Coup d’état) Lags.(Nuclear hazard) sl

  برخی از استثنائات فوق در یک گروه خاص تحت عنوان استثنائات جنگ» طبقه بندی

  می گردد و براساس آن هرگونه خسارت ناشی از جنگ یا اقدامات شبیه به جنگ War or warike actions) از پوشش بیمه نامه مستثنی می شود که تهاجم (Invasion) در این گروه قرار دارد. معنای لغوى تهاجم (Invasion) هرگونه تجاوز به حقوق دیگری است و در اصطلاح به معنای حمله ویورش نظامی به یک سرزمین تحت کنترل حکومت دیگر به منظور استیلا بر آن میباشد به عبارت دیگر یک ارتش یا کشور با توسل به زور به کشور دیگر وارد شده یا کنترل آن را به دست گیرد. تهاجم

  در واقع قسمتی از یک جنگ است.

  با عنایت به مراتب فوق الذکر واژه تهاجم در بند «۱» ماده ۶ آیین نامه ۵۳ صرفا بیانگر یک وضعیت جنگی است و این استثناء شامل حادثه مورد نظر در پرونده مطروحه از سوی شرکت بیمه …………… ایراد خسارت عمدی از سوی فرد یا افراد ناشناس به خودروی بیمه گذار در پارکینگ منزل وی در ………..

  شهر نمی گردد.

  ضمنا در مورد استناد آن مدیریت محترم به عمدی بودن اقدام لازم به ذکر است طبق ماده (۱۴) قانون ،بیمه بیمه گر نسبت به اقدامات عمدی بیمه گذار مسئولیتی ندارد و لذا اقدامات اشخاص دیگر نسبت به اموال بیمه گذار تحت پوشش است و دربیمه نامه ها مستثنی نمیگردد در غیر اینصورت پوشش بیمه بدنه نسبت به سرقت وسیله نقلیه و نیز کلوزهایی چون پاشیده شدن رنگ و اسید و موادشیمیایی و کشیدن میخ و سایر اشیاء روی بدنه وسیله نقلیه نیز قابل ارائه نخواهد بود.

  مدیرکل امور حقوقی