• علی محمدی امافتی

    عضو
    22 اسفند 1402 در 12:36 قبل از ظهر

    باسلام،دربیمه سامان درصد فرانشیز بیمه مسئولیت کارفرما با انتخاب بیمه گذار از ۵%الی۲۵٪ (باتوجه به انتخاب در پرسشنامه) قابل صدور است ،درغیر اینصورت بدون فرانشیز صادر میشود