• علی محمدی امافتی

    عضو
    13 اسفند 1402 در 7:04 بعد از ظهر

    باسلام،باتوجه به غیر ترافیکی بودن حادثه،ووقوع حادثه درتعمیرگاه ،دریافت خسارت از مسئولیت کارفرما درقبال وسیله نقلیه موتوری،ومسئولیت درقبال شخص ثالث قابل دادخواست وپیگیری می باشد