• علی اصغر باقرزاد

  عضو
  13 اسفند 1402 در 9:39 قبل از ظهر

  باسلام

  با توجه به نوع سئوال و نظر به عدم شمولیت حادثه ی ترافیکی ، موضوع از مصادیق بیمه مسئولیت مدنی بوده و تادیه ی خسارات جانی صرفا از محل بیمه نامه مسیولیت تعمیر گاه قابل تودیع میباشد.

  و نظر افسر راهور و همچنین نظر کارشناس کار در این موضوع لازم الاتباع می‌باشد .

  حال

  اگر بازپرس پرونده نظر بر حادثه ی ترافیکی داشته و قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب صادر نموده باشد . با اعتراض به قرار موصوف نقض این این قرار به صلاحیت کار و کارفرما قابل تعقیب می‌باشد . چه آنکه ماده 12آیین نامه ماده 3قانون شخص ثالث صرفا راننده را در مواردی خارج از خودرو ثالث تلقی نموده نه اینکه هر کسی در تعمیرگاه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسئول تعمیرگاه و شاگردش موجب حادثه گردد.

  در این موارد صرفا نادیه ی خسارت دیه از محل بیمه نامه ی مسئولیت مدنی تعمیرگاه قابل بررسی است .

  حتی راننده ی اتوبوس نیز در محل کارگاه مورد خسارت جانی قرار بگیرد با توجه به محل وقوع حادثه می بایست از محل مسئولیت مدنی و کار مورد بررسی قرار بگیرد .