• ناصر رشيدي

  عضو
  8 اسفند 1402 در 7:05 بعد از ظهر

  اولا به نظر ميرسه در صورت مساله بايد افزايش ديه دو بار بعد از شروع اعتبار بيمه نامه بايد قيد گردد نه طول مدت بیمه نامه، چون بطور متعارف دیات در طول اعتبار بیمه نامه یکساله به یکبار افزایش اعلامی قوه قضاییه دچار میشوند.
  دوما به نظر میرسد مبنای محاسبه تعهد بیمه گر مبتنی بر دین بیمه گذار در کلوز ابلاغی بیمه مرکزی قید شده است نه کیفیت دیه.
  بدین مفهوم که اگر بیمه گذار ۲۰ درصد از یه دیه ۵۰۰ درصدی محکوم شود همان یک دیه اول بیمه نامه باید خسارت را پرداخت کند و نمی توان خسارت را مقید به ۲۰ درصد دیه اول نمود و ٨٠ درصد ٥٠٠ درصد مازاد را نداد، چنانچه از مضمون متن ابلاغی بیمه مرکزی همین امر مستفاد می گردد “چنانچه بیمه گذار به بیش از یک دیه محکوم گردد” شاخص دین بیمه گذار در نظر گرفته شده نه کیفیت و کمیت دیه زیاندیده.
  با در نظر گرفتن اطلاعات محدودی که داده شده است و در صورت عدم وجود کلوز وسعت دهنده و یا مانع، نظر بنده نیز مجموع ۹۰۰ + ۶۶۰ می باشد.
  رشیدی