• فائزه کمیلی

    عضو
    1 اسفند 1402 در 12:13 بعد از ظهر

    ممنون از پاسخ تون.آیا قانون، ماده یا تبصره ای وجود داره که به در آن به ارجحیت تشخیص قاضی بر مستندات اشاره کرده باشه؟