• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  5 آذر 1399 در 12:38 قبل از ظهر

  با سلام واحترام

  به نظرم با توجه به نوع و کاربری خودرو یدک کش همچنین اتصال آن به خودرو A و بی احتیاطی راننده خودرو یدک کش (B) راننده خودرو یدک کش مقصر و خسارت نیز می بایست از محل بیمه نامه شخص ثالث آن پرداخت گردد .

  در مورد تعداد پرونده های خسارت می توان گفت با توجه به اینکه یک یا چند حادثه جداگانه اتفاق افتاده و هیچکدام از آنها ارتباطی با یکدیگر نداشته اند لذا شرکت بیمه می بایست برای هرکدام یک پرونده جداگانه تشکیل داده و خسارت را بررسی نماید.

  در مورد قسمت سوم سوال یعنی خسارت وارده به خود خودرو A با توجه به اینکه ایشان به خودرو یدک کش متصل بوده پس شخص ثالث محسوب نشده لذا از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت ایشان قابل جبران نبوده و در تعهد بیمه گر ثالث نیز نمی باشد لاکن خسارت ایشان را می توان از محل بیمه نامه مسئولیت خودرو یدک کش ( درصورتی که بیمه نامه داشته باشند) پرداخت نمود.

  در مورد قسمت آخر نیز با توجه به بند ث ماده 1 قانون بیمه خسارت وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 ( وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها) در صورتی که همین حادثه توسط خودرو کشنده اتفاق افتد تفاوتی نمی کند.

  حال با توجه به توضیحات ارائه شده همانگونه که مستحضر می باشید هنگام صدور بیمه نامه در صورتی که خودرو دارای یدک باشد می بایست در بیمه نامه ثبت گردد حال در صورتی که این اتفاق نیفتاده باشد و یدک بیمه نشده باشد در مثال جناب آقای توژان تکلیف خسارات وارده چیست؟