• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    25 بهمن 1402 در 8:29 بعد از ظهر

    تاکنون با روش‌های پیشنهادی شما شابوندان عزیز به ۴ عدد رسیده‌ایم و این اختلاف نظر کمی عجیب است بنابراین شایسته است تا با بحث بیشتر در این باره به یک جمع‌بندی واحد برسیم. بدیهیست قاعدتاً باید تنها یکی از این روش‌ها درست باشد. شما با استدلال‌های خود می‌توانید اهالی صنعت بیمه را از درست بودن روش پیشنهادی خود مطمئن سازید.

    شاب: شهر اندیشه باران