• سعید پورحیدریان

  عضو
  21 بهمن 1402 در 12:16 بعد از ظهر

  با اجازه جناب آقای عظیمی

  این بیمه نامه ها با OEE (Operator’s Extra Expenses) در سال 1940 در لویدز شروع و در 1985 وردینگ با نام EED جایگزین شد.

  در سال 1388 در ایران خسارت فوران چاه نفت شهر با حدود 35 میلیون دلار را داشته ایم تا فوران یکی از چاههای نفت میدان رگ سفید که متاسفانه خسارت جانی هم در پی داشت.

  نرخ این بیمه نامه ها در اکثر نقاط جهان به غیر از هوشمند بودن چاه بر اساس عمق چاه محاسبه می گردد.

  این بیمه نامه پوشش های اضافی هم دارد. مانند:

  – فوران زیرزمینی Underground Blowouts

  – محافظت از اموال مجاور و کارفرما Care Custody & Control

  – پوشش حفاری مجدد

  – هزینه های تخلیه

  – ایمن سازی چاه

  استثنائات عمومی:

  – جریمه و زیانها بواسطه قوانین محلی و حکومت ها

  – خطر جنگ و تروریسم

  – زلزله

  – خسارتهای کیفری

  – چاه های حفاری شده موجود و متوقف شده در شروع کار

  سیلان (ورود سیالات مخزنی به درون چاه) Kick

  *اگر هم حوصله کردید فایل پیوست توضیحات کاملتری داره