• فرهاد عظیمی

  عضو
  20 بهمن 1402 در 7:11 بعد از ظهر

  نکات اساسی پوشش حفاری مجدد:

  1. رویدادی که این بخش از بیمه‌نامه را فعال می‌کند حادثه‌ای است که در بخش A پوشش داده شده است.
  2. صرف هزینه‌ها باید منطقی بوده و مقرون به صرفه‌ترین و محافظه‌کارانه ترین شیوه‌ها به کار گرفته شده باشد.
  3. هزینه‌ای بابت حفاری مجدد در عمقی بیشتر از نقطه‌ای که چاه در حفاری قبلی از کنترل خارج شد یا به حادثه منتهی شد و نیز در خارج از منطقه جغرافیایی قبلی پرداخت نخواهد شد.
  4. در صورتی که بتوان از طریق چاه‌های کمکی یا هر طریق دیگری به طور ایمن سیال را به تولید تبدیل کرد هزینه‌ای بابت آن پرداخت نخواهد شد.
  5. تعهد بیمه‌گر در رابطه با چاه‌های در حال حفاری در هر حال از ۱۳۰ درصد هزینه انجام شده برای حفر چاه اصلی تا عمق حفاری شده تا لحظه خارج شدن چاه از کنترل یا آتش گرفتن آن تجاوز نخواهد کرد. در ارتباط با چاه‌های تولید یا بسته شده نیز با در نظر گرفتن سالی ۱۰ درصد اضافه‌تر از زمان آغاز حفاری و حداکثر تا ۲۵۰ درصد هزینه چاه اصلی قابل پرداخت است.امکان حذف با الحاقیه وجود دارد.
  6. محدودیت های زمانی: حفاری مجدد باید در عرض 540 روز از تاریخ وقوع حادثه یا انقضای بیمه نامه( هر کدام که دیرتر باشد) شروع شود.