• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 بهمن 1402 در 4:47 بعد از ظهر

  پیش فرض های بیمه‌گر:

  بیمه‌گر در بخش کنترل چاه با در نظر گرفتن موارد زیر وارد توافق شده است:

  • چاه(های) تحت پوشش بیمه نامه”خارج از کنترل” نیستند.
  • فعالیت‌های صرفا «P&A» هرگز تحت پوشش قرار نگرفته اند.
  • چاه(ها) خیلی زودتر از اینکه بیمه شده ادعای خسارت کند تحت کنترل قرار گرفتند، یا حداقل زودتر “می تواند به شکل ایمن متوقف شود”.
  • هزینه های ادعا شده اعم از «هزینه» (تعریف نشده) یا «مخارج» (تعریف شده) قابل بازیافت نیستند.