• فرهاد عظیمی

  عضو
  18 بهمن 1402 در 11:03 بعد از ظهر

  پوشش کنترل چاه چه زمانی فعال می‌شود؟

  این پوشش زمانی فعال می‌شود که چاه ” از کنترل خارج” شود. وقتی گفته می‌شود چاه از کنترل خارج شده است که جریان ناخواسته ای از سیالات، نفت، گاز یا آب چاه در حال حفاری به بالای سطح زمین یا کف آب برسد که با تجهیزات، افزایش سیال حفاری یا ایجاد انحراف ایمن نمی توان آن را متوقف کرد.

  0:16

  7335e243187148479faea20516d1402e1005740

  0:16