• فرهاد عظیمی

  عضو
  18 بهمن 1402 در 8:33 بعد از ظهر
  بخش (الف)؛ کنترل چاه

  گفتیم که بخش اول یک بیمه نامه استاندارد EED ، کنترل چاه می‌باشد. در این قسمت می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

  تعهد بیمه‌گر در بخش کنترل چاه:

  در این بخش بیمه گران موافقت می کنند که هزینه های واقعی و یا مخارج متحمل شده توسط بیمه گذار بابت موارد زیر را به وی بازپرداخت نمایند:
  (الف) به دست آوردن مجدد کنترل یا تلاش برای به دست آوردن مجدد کنترل همه چاه(های) بیمه شده تحت این قرارداد که از کنترل خارج می شوند، اما چنین هزینه‌ها و/یا مخارج صرفا تا زمانی که چاه(ها) تحت کنترل قرار گیرند مورد پذیرش می‌باشد و
  (ب) خاموش کردن یا تلاش برای خاموش کردن آتش.
  چاه های کمکی (امدادی) به صورت خودکار تحت پوشش این بخش خواهند بود.