• فرهاد عظیمی

  عضو
  18 بهمن 1402 در 7:40 بعد از ظهر

  پوشش های استاندارد EED

  یک بیمه‌نامه استاندارد EED دارای سه پوشش اصلی به شرح زیر می‌باشد:

  • کنترل چاه
  • حفاری مجدد / هزینه اضافی
  • نشت و آلودگی، پاکسازی و مهار