• مهسا کاظم زاده زاهدی

    عضو
    8 بهمن 1402 در 5:38 بعد از ظهر

    با سلام

    اولا به نظر می رسد سوال کمی ناقص است یعنی ما باید هم مبلغ حق بیمه کل را بدانیم و هم اینکه چندمین قسط پرداخت نشده است اما اگر با همین اطلاعات بخواهیم پاسخ دهیم باید گفت بر اساس ماده 11 آئین نامه شماره 98 … در صورت وقوع حادثه ، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد، پرداخت خواهد شد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

    مثلا فرض کنید حق بیمه این بیمه نامه 200 هزار تومان بوده است که باید در چهار قسط 50 هزار تومانی تسویه می شد بیمه گزار قسط اول را داده قسط دوم را نداده و فردای آن روز حادثه ای پیش آمده است در این حالت تا روز حادثه باید 100 هزار تومان حق بیمه پرداخت می شد ولی 50 هزار تومان پرداخت شده است بنابراین نصف خسارت قابل پرداخت است یعنی 35 میلیون تومان.