• علی اصغر باقرزاد

  عضو
  24 دی 1402 در 8:28 بعد از ظهر

  باسلام

  چنانچه نیسان در حال سکون بوده و شخص از آن سقوط کرده باشد قطعا با شرایط ایجابی حادثه ی ترافیکی ، از محل بیمه نامه ی شخص ثالث قابل دریافت می‌باشد و محلی برای ارجاع به امر کارو کارفرما فاقد وجاهت قانونی است و دادیار یا بازپرس دادسرای موظف به ارجاع کارشناس ترافیکی بوده و ارجاع آن به کارشناس امور کار . شاید از نحوه شکوائیه مستنیر گشته است .

  و همچنان که عزیزان اشراف دارند .

  در صورتی که نیسان در زمان حرکت بوده و زیاندیده سگوت نماید . ماده ۲۱ ماده قانون شخص ثالث و آیین نامه شورای عالی بیمه حاکم خواهد بود.