• علی اصغر باقرزاد

  عضو
  22 دی 1402 در 6:32 بعد از ظهر

  باسلام وقت بخیر

  ماده ۵۳۹قانون مجازات برای صدمات بزرگ بوده و شخصی که دارای صدمات متعدد باشد . باید به اختصار تفکیک کرد.

  اول : آیا شخص در زمان حادثه فوت نموده است ؟

  یا اینکه بعد از چندین ساعت فوت شده ؟

  جواب

  اگر شخصی که در زمان حادثه در دم فوت نموده. و دارای صدمات بسیاری بوده باشد بطوریکه مصداق تعدد بر آن بار شود . این فوت بدلیل فوت در دم ، در حادثه بوده را شامل نمیشود . چه آنکه شخص متوفی در یک حادثه بصورت در دم فوت نموده و محلی بر تعدد دیات متصور نمیباشد . هرچند متوفی به چند شکستگی یا چند دامیه و متلاحمه و غیره در دم دچار شده باشد و اساسا دلیل ماده ۵۳۹ق م ج ا دلیل شرعی بوده و این ماده یکی از نو آوریهای قانون جدید مجازات بشمار می آید .

  و چنانچه شخص بعد از چند ساعت یا بعد از حتی ۳الی ۴ روز نیز فوت شود به مصداق بالا مشمول ماده ی مزبور خواهد بود.

  دوم :شخصی بعد از چند ماه یا چند سال بصورت زندگی نباتی بوده و بعد از مدتی فوت می نمایند حکم این موضوع اگرچه خیلی موسع بوده ولی در حد بضاعت چدر چند سطر خلاصه عنوان میشود .

  اول ؛ اگر شخص متوفی داخل در ماه های اول تا ماه هیجدم از زمان حادثه از دنیا رفته باشد باید از پزشکی قانونی سئوال شود اساسا این فوت ناشی از حادثه بوده یا نه؟

  چنانچه پزشکی قانونی دلیل مرگ را حادثه عنوان نماید . بر این اساس دیه متوفی ، بار تعدد را به خود خواهد گرفت

  ولی مرگ شخص اگر بر اثر عفونت بستر و کلهم غیر حادثه ای باشد تفکیک صدمات با دیه ی فوت لازم می‌باشد

  دوم :چنانچه شخص بعد از حادثه در ماه بعد هجدهم حادثه به هر واسطه ای فوت نموده باشد و پزشکی قانونی این فوت را بعد از ماه یاد شده تلقی نماید . در اینجا دیه بصورت متعدد بوده و شرکت بیمه باید دیات متوفی را بصورت کامل پرداخت نماید .

  شاید سئوال ذهن در مسئله ی بیشتر و یا کمتر ۱۸ ماه بوده باشد که باید اذعان داشت .در نظریه ی غالب پزشکی قانونی شخصی که قبل از ۱۸ ماه فوت شده باشد بررسی علت فوت دلیل پرداخت دیه خواهد بود

  ولی بعد از ۱۸ ماه شخص چنانچه از حالت نباتی برنگشته باشد . دلیل مطلق فوت بوده و اساس فوت متوفی مرگ طبیعی ناشی از حادثه تلقی میشود .

  ولی در شخص زنده تعدد دیات در موضوع ماده ۵۳۹ قرار نمیگیرد . چه آنکه شخص ، زنده بوده و استحقاق تعلق دیه با نظرات پزشکی قانونی و کمسیون پزشکی میسر خواهد بود

  اگر اضافه گویی شده باشد

  اعتذار مینمایم

  باتشکر