• محمد جواد کدخدازاده

  عضو
  15 آذر 1402 در 2:51 بعد از ظهر

  با سلام و احترام

  ضمن تشکر از اساتید و همکاران عزیز در خصوص مورد اعلامی موارد زیر مطرح می گردد:

  ماده 560 : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان 33.33 درصد است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

  ماده 562 : در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

  به نظرم جمع دیه مقدر (به غیر از ارش) در این پرونده احتمالا” کمتر از 33.33 درصد بوده و خسارت کامل مبنای محاسبه می باشد .

  سپاسگزارم