• امیر سلطانپور

  عضو
  5 آذر 1402 در 8:23 بعد از ظهر

  طبق ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث : دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خساراهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. (دقت بفرمائید گفته بیمه حوادث)

  در ماده 4 آئین‌نامه اجرائی این قانون مصوب شورای عالی بیمه هم گفته شده: میزان تعهد بیمه‌گر درهر حادثه برای جبران خسارت فوت معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصلضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است.
  1. پس مشخص شد که سقف تعهد و مبنای محاسبه خسارت راننده مبلغ درج شده در بیمه‌نامه هست نه دیه روز

  2. درخصوص میزان تقصیر اگر برخورد بین دو خودرو بود و هسم هر خودرو 50 درصد می‌بود یک شرکت پرداخت می‌کرد و از شرکت دیگر ریکاوری می‌کرد؟ خیر . هرشرکت براساس تعهدات بیمه نامه خودش مبلغ خسارت رو پرداخت میکنه در این مورد هم سهمی که بایستی از محل بیمه حوادث بیمه نامه شخص ثالث جبران بشه (50٪) پرداخت میشه و وراث متوفی با مراجعه به راهداری الباقی 50درصد دیه رو بر مبنای دیه روز از راهداری درخواست کنند.