• نازنین یادگاری

  عضو
  17 مهر 1402 در 8:37 قبل از ظهر

  یکی دیگر از حالت هایی که علیرغم کم بیمه گی، بیمه گر در زمان خسارت، قاعده نسبی اعمال نمی کند. صدور بیمه نامه به روش «اولین خسارت» ( “first loss” ) است.

  بیمه نامه به روش اولین خسارت “first loss”:

  می دانیم که میزان سرمایه هر چه بیشتر باشد حق بیمه بیمه نامه بیشتر خواهد شد. از طرفی هر چه حق بیمه بالاتر برود امکان خرید بیمه نامه به علت گران بودن آن کم است. در چنین حالتهایی که از یک طرف بیمه گزار حاضر نیست سرمایه را کمتر از واقع اعلام کند ( از اعمال قاعده نسبی می ترسد) و از طرف دیگر بیمه گر هم چون کل سرمایه را بیمه می کند حاضر نیست حق بیمه کمتری بگیرد، از روش اولین خسارت استفاده می شود.

  در این شیوه:

  1. کل سرمایه بیمه می شود ولی
  2. بیمه گر در بیمه نامه حد غرامت تعیین می کند.
  3. حق بیمه آن بسیار کمتر از حالتی است که بیمه نامه با سرمایه کامل و به صورت عادی بیمه می شود.

  میزان حد غرامت نیز بر اساس میزان خسارت احتمالی در صورتی که هنگام آتش سوزی هیچ یک از سیستم های اطفاء حریق نتوانند آتش
  را خاموش کنند و آتش سوزی یا با مانع یا مواردی برای سوختن باقی نماند و
  آتش خاموش شود (MPL) ، محاسبه و تعیین می شود.