• نازنین یادگاری

  عضو
  10 مهر 1402 در 8:31 بعد از ظهر

  قاعده نسبی حق بیمه

  قاعده نسبی حق بیمه در بیمه های مسئولیت کاربرد دارد. بر خلاف بیمه های اموال که در آنها سرمایه مهمترین عامل تعیین کننده حق بیمه است، در بیمه های مسئولیت سرمایه نقش چندانی در تعیین حق بیمه ندارد بلکه سایر فاکتورهاست که میزان حق بیمه را تعیین می کند. مثلا در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، تعداد کارکنان اثر زیادی بر میزان حق بیمه دارد. یا در بیمه نامه مسئئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ابنیه)، عمق گودبرداری و عرض زمین و جنس خاک بر نرخ و در نهایت حق بیمه اثر می گذارد. به همین دلیل در بیمه های مسئولیت به جای قاعده نسبی سرمایه از قاعده نسبی حق بیمه استفاده می شود.

  مثلاً اگر بیمه گزار تعداد کارکنان یا کارگران را کمتر از تعداد واقعی اعلام کند، در صورت بروز حادثه، خسارت آن به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که باید پرداخت میشد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  قانون بیمه در ماده 13 این مجوز را به بیمه گر داده است. این ماده می گوید:

  ماده 13 قانون بیمه : …. در صورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت.

  فرمول محاسبه قاعده نسبی حق بیمه به شرح زیر است:

  خسارت قابل پرداخت = خسارت واقع شده ضربدر (حق بیمه درج شده در بیمه نامه تقسیم بر حق بیمه واقعی که باید در بیمهنامه درج می شد)