• علی اصغر کاووسی

  عضو
  1 مهر 1402 در 5:54 بعد از ظهر

  شرایط دریافت ارزیابی حقوقی به شرح زیر میباشد:

  1. باید در قالب یکی از اشکال حقوقی قانون تجارت (مؤسسات غیر تجارتی و شرکت های سهامی خاص و تعاونی های متعارف) ثبت شده باشد.(طبق ماده 4 آئین نامه 85)
  2. اساسنامه و تغییرات آن را باید به تأیید بیمه مرکزی برساند.
  3. مجاز به ایجاد شعبه در کلیه نقاط داخل و خارج از کشور باشد.
  4. گزارشات ارزیابی اشخاص حقوقی باید توسط افراد دارای پروانه حقیقی تهیه و بررسی شود.