• سیف اله شریف کاظمی

    عضو
    5 شهریور 1402 در 7:52 قبل از ظهر

    در خصوص سوالات تکمیلی جناب آقای توژان، در بند یک سوال حسب تعریف حوادث در ماده 1 قانون ش ث، بنظر از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت می باشد و در بند 2 سوال وفق ماده 21 ق.ش.ث عمل خواهد شد زیرا قانون گذار در ماده مذکور به خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 17 اشاره نموه است.