• بهزاد توژان

  عضو
  30 مرداد 1402 در 10:15 قبل از ظهر

  سلام

  با توجه به آنکه سوختگی صورت ناشی از جوش آوردن خودرو و برخورد آب رادیاتور بوده است، جبران خسارت وارده به مصدوم از محل بیمه نامه شخص ثالث خودرو خواهد بود.

  همچنین با عنایت به ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث 1395، مصدوم شخص ثالث تلقی خواهد شد.

  به نظر شما در صورتیکه خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، جبران خسارت وارده به مصدوم در تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی می‌باشد یا خیر؟