• محمدتقی آرام فر

    عضو
    22 مرداد 1402 در 3:52 بعد از ظهر

    بیمه مسئولیت ۱۴۰۰ صادر شده ، بیمه نامه شخص ثالث هم سال ۱۴۰۰؟صادر شده ؟

    همچنین تعهدات صندوق در ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث ذکر شده و صرفا موردی که شما فرمودید نیست !