• فاطمه فیضی چکاب

    عضو
    21 مرداد 1402 در 3:40 بعد از ظهر

    در مورد خسارت سرنشینان هیچ ابهامی وجود نداره. چون کامل پرداخت شده و بعد هم از راهداری بازیافت شده. اما در مورد خسارت راننده متوفی و مقصر، چون رای سال 1401 صادر شده دادگاه درخواست پرداخت 50% سهم راهداری بر اساس دیه روز رو داره! در حالیکه اگر بیمه گر ثالث کامل پرداخت می کرد خسارت اضافه ای بر راهداری تحمیل نمی شد!