• محمدتقی آرام فر

  عضو
  19 مرداد 1402 در 8:17 بعد از ظهر

  سلام

  چند سوال :

  ۱- بیمه نامه در‌چه سالی صادر شده ؟ چون سال صدور و مبلغ تعهد اعلامی در میزان ریالی قابل پرداخت به ورثه ، تاثیر داره ؟

  ۲- صندوق چی ؟ اونم سهم داره ؟ سهم اون چطوری پرداخت میشه ؟

  ۳- در متن قانون مصوب ۱۳۹۵ و یا آیین نامه اجرایی ماده ۴ش ، تسری ماده ۱۶ در خسارات حوادث راننده ذکر شده با نه ؟