• نازنین یادگاری

  عضو
  18 مرداد 1402 در 5:49 بعد از ظهر

  وظایف مهم شرکت در برابر نماینده بیمه :

  1. نرخ و شرایط یکسان به همه نمایندگان اعلام نماید.
  2. شرکت مجاز به قبول صدور بیمه نامه ارائه شده توسط نماینده از طریق دیگری نیست مگر با تقاضای کتبی بیمه گذار
  3. شرکت در صورت رد پیشنهاد نماینده ،نباید همان پیشنهاد را از طریق دیگری قبول نماید .
  4. بیمه نامه های صادره به پیشنهاد نماینده توسط شرکت ، پرتفوی نماینده محسوب می شود .
  5. بخشنامه ها و دستور العمل های لازم و مربوط را به موقع به نماینده ابلاغ نماید .
  6. در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی، ارزش پرتفوی نماینده پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شرکت موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده و نحوه محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می شود.