• بهزاد توژان

  عضو
  18 مرداد 1402 در 11:26 قبل از ظهر

  سلام

  حادثه در سال 1400 رخ داده که منجر به فوت راننده و مصدومیت سه سرنشین شده.

  میزان قصور 50/50 تعیین شده.

  رای سال 1401 صادر شده، پس قطعیت رای هم سال 1401 بوده و مطابق ماده 32 و تبصره 3 آن، دیه سرنشینان باید به نرخ سال 1401 و به طور کامل پرداخت بشه.

  دیه راننده متوفی هم باستناد آیین نامه اجرایی ماده 3 تا سقف تعهد حوادث راننده قابل پرداخت بوده و با توجه به میزان قصور تعیین شده، 50% تعهد مندرج در بیمه نامه از سوی بیمه‌گر خودرو قابل پرداخت می‌باشد.

  با توجه به شرح فوق، بیمه‌گر به تعهدات خودش به طور کامل عمل کرده و با توجه به ماده 16 می‌تواند برای بازیافت 50% از دیات پرداخت شده به مصدومان به راهداری رجوع کنه. حالا اگر راهداری بیمه نامه مسئولیت داشته باشد، از محل بیمه نامه و اگر فاقد بیمه نامه باشد، مستقیما باید تعهداتش رو در قبال بیمه‌گر خودرو اجراء کند.

  از طرفی بیمه‌گر خودرو، مطابق با نسبت قصور راننده متوفی و آیین نامه اجرایی ماده 3، 50% تعهد حوادث راننده را به وراث پرداخت کرده، مابقی مبلغ هم باید به نرخ زمان فوت(سال 1400) توسط راهداری پرداخت بشه. در این مورد هم اگه بیمه نامه مسئولیت خریداری شده باشه، اولویت با بیمه‌گر مسئولیت خواهد بود.

  نکته: اگر بیمه‌گر خودرو حداکثر تا 20 روز پس از تکمیل مدارک مربوط به راننده متوفی، خسارت را پرداخت نکرده باشد، وراث می توانند بازای هر روز تاخیر(از پایان 20 روز تا روز پرداخت خسارت)، معادل نیم در هزار مبلغ تعهد را مجدد از بیمه گر مطالبه نمایند-ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 3 و تبصره 1 آن.

  تاخیر در پرداخت خسارت از سوی راهداری هم می تواند علاوه بر تعهد راهداری، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نیز شامل گردد.