• امیر سلطانپور

    عضو
    17 مرداد 1402 در 7:07 بعد از ظهر

    در این مورد بیمه گر فقط به میزان مبلغی که پرداخت نموده می‌تواند ریکاوری نماید و نه بیشتر و چون براساس قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر براساس غرامت حوادث و به میزان 480 میلیون خسارت پرداخت کرده می‌تواند به میزان 240 میلیون از راهداری ریکاوری نماید.

    اما وراث راننده متوفی می‌توانند مابه‌التفاوت 50درصد دیه روز به 240 میلیون را از راهداری مطالبه نمایند.