• نازنین یادگاری

  عضو
  8 مرداد 1402 در 12:27 بعد از ظهر

  نکاتی مهمی که هر نماینده بیمه باید بداند :

  مسئولیت جبران خسارت به بیمه گذار و سایر اشخاص ذینفع که از عمد،تقصیر،غفلت یا قصور نماینده یا کارکنان یا بازاریابان در رابطه با عملیات بیمه ای باشد به صورت تضامنی بر عهده شرکت بیمه و نماینده است.

  اختلاف بین نماینده بیمه و شرکت در هیئت رسیدگی که تشکیل شده از بیمه مرکزی ،سندیکابیمه و انجمن صنفی نمایندگان بررسی می شود.

  مدت مرخصی برای نمایندگان بیمه حداکثر 1سال می باشد در صورت افزایش پروانه نمایندگی لغو می شود .در صورت درخواست مجدد شرکت در آزمون نمایندگی یا 10 سال سابقه کار مفید بیمه ای داشته باشند .