• نازنین یادگاری

  عضو
  3 مرداد 1402 در 5:48 بعد از ظهر

  وظایف مهم نماینده بیمه :

  1-از رقابت ناسالم با سایر نمایندگان ،کارگزاران و شرکت های بیمه بپرهیزد.

  2- حق بیمه های دریافتی در همان روز به حساب بانکی شرکت واریز نمید.

  3- شغل نماینده منحصراً ارایه خدمات بیمه ای باشد .

  4-کد،نام نماینده،و نام شرکت در تابلو،سربرگ،مهر،آگهی درج شود.

  5-دفتر نمایندگی باید کاربری اداری یا تجاری باشد.

  6-کارمندان یاکارکنان فروش نماینده باید دارای گواهی صلاحیت باشند.(حداشتن حداقل مدرک دیپلم ،گذراندن دوره آموزشی و داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ارتباط با مشتری)