• علی اصغر کاووسی

  عضو
  24 تیر 1402 در 12:53 بعد از ظهر

  انواع ارزیاب خسارت:

  ارزیابان خسارت دو نوع هستند؛ حقیقی و حقوقی.

  ارزیاب خسارت حقیقی فردی است (آقا یا خانم)که بیمه مرکزی کد ارزیابی خسارت را بنام وی صادر می کند.

  ارزیاب خسارت حقوقی یک شرکت ارزیابی است که بیمه مرکزی کد ارزیابی خسارت را بنام آن شرکت صادر می کند.