• محمدتقی آرام فر

  عضو
  10 تیر 1402 در 6:28 بعد از ظهر

  با سلام مجدد

  بنا به بند پ ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث ، به نظر می رسد این مورد می تواند از مصادیق حوادث تحت پوشش ابن بیمه نامه باشد . حال چون قصور متوجه راننده نیست و نامبرده داخل خودرو بوده و هنگام پیاده شدن این اتفاق افتاده ، پس امکان استفاده از مزایای بیمه شخص ثالث وجود ندارد .

  مورد اعلامی جهت مذاکره و شکایت از بیمه گر شخص ثالث و دریافت خسارت علیرغم مقصر نبودن راننده نیز ، مربوط به عابرین پیاده می باشد .

  در هر صورت داشتن بیمه نامه های دیگر که متوفی را تحت پوشش قرار دهد ، مطابق شرایط خود جبران خسارت می نماید .