• فرهاد عظیمی

  عضو
  2 دی 1401 در 9:21 بعد از ظهر

  با درود

  این بحث یعنی نحوه محاسبه سهم هر بیمه گر در بیمه مضاعف در بیمه های مسئولیت یکی از پیچیده ترین سوالات حوزه بیمه های مسئولیت هست.

  به نظر من از آنجا که در بیمه های اموال سرمایه تحت پوشش نزد هر بیمه گر سهم او را مشخص می کند در بیمه های مسئولیت هم میزان تعهد هر بیمه گر سهم او را مشخص خواهد کرد.

  برای مثال فرض کنید کارگری به خاطر حادثه ناشی از کار فوت کرده و پنجاه درصد تقصیر بر عهده پیمانکار و پنجاه درصد تقصیر بر عهده کارفرما گذاشته شده است. در ساده ترین حالت فرض می کنیم دو بیمه نامه نزد بیمه گر الف و ب به شکل دقیقا همسان و با تعهدات و کلوزهای یکسان درگیر این خسارت باشند. در این حالت نیمی از خسارت سهم بیمه گر الف و نیمی دیگر سهم بیمه گر ب خواهد بود. البته می دانیم که بیمه گذار و زیاندیده به سراغ هر کدام از دو بیمه گر آمد او موظف به پرداخت کل خسارت می باشد و برای بازیافت سهم بیمه گر دیگر به وی می تواند مراجعه کند.

  این مثال خیلی ساده بود بیایید مثال ها کمی پیچیده تر کنیم. مثلا فرض کنید بیمه نامه اول دارای پوشش مسئولیت عوامل اجرائی (پیمانکار) هست ولی بیمه نامه دوم چنین پوششی ندارد. حالا باید چه کرد؟