• اویس صمیمی

    عضو
    22 آذر 1401 در 1:40 قبل از ظهر

    سلام خدمت اساتید بزرگوار

    به نظر بنده محدودیت گواهینامه از مصادیق ماده ۶ آیین نامه ۵۳ نمیباشد و آئین نامه مذکور صرفا به فاقد گواهینامهبطلان گواهینامهعدم تناسب گواهینامه با موضوع بیمه اشاره نموده است.

    به نظر میرسد محدودیت یاد شده صرفا تخلف راهنمایی و رانندگی میباشد و در مراحل پرداخت خسارت مشکلی بوجود نمی آورد.