• بهزاد توژان

  عضو
  8 آذر 1401 در 9:48 قبل از ظهر

  با سلام

  با مطالعه فرمایشات جناب آقای قبادی متوجه شدم که بنده اصل موضوع را فراموش کرده و بیان نکرده ام.

  بدیهی است که پرداخت خسارت دیه شکستگی در تعهد بیمه‌گر می باشد، توضیحاتی که بیان داشته ام در راستای تاثیر بیماری زمینه ای در تعهد بیمه‌گر بوده است.

  به عنوان مثال با فرض آنکه شکستگی راست مطلوب بوده و مشمول 8% دیه باشد، در صورتیکه کمیسیون پزشکی اعلام نماید که بیماری زمینه ای 50% در شدت خسارت موثر بوده است، احتمال دارد با مکاتبه با مرجع قضایی بتوان نسبت خسارت قابل پرداخت را به همین میزان کاهش داد.