• جواد قبادی

    عضو
    7 آذر 1401 در 6:17 بعد از ظهر

    سلام

    از آنجائیکه علت تامه خسارت وارد شده به راننده موتورسیکلت بی احتیاطی راننده ماشین بوده است ، فارغ از تاثیری که ممکن است بیماری زمینه ای در تشدید میزان جراحت راننده موتور سیکلت داشته باشد ، راننده ماشین مسئول حادثه است و باید جبران خسارت کند . در واقع پوکی استخوان به خودی خود باعث شکستگی نشده است بلکه یک عامل خارجی که همان ضربه ناشی از تصادف بوده باعث شکستگی شده ، بنابراین راننده ماشین بدلیل بی احتیاطی در ایجاد حادثه و خسارت ضامن است .